Esnaf ve Ticaret Ahlakı Kurs Programı (Ahilik)

Esnaf ve Ticaret Ahlakı Kurs Programı (Ahilik)

Esnaf ve Ticaret Ahlakı Kurs Programı (Ahilik)

Hayatını İslâm'a göre yaşama gayretinde olan, haramı helali bilip ona göre alış-veriş yapan bir Müslümanın yaptığı her şey ibadet sayılır. Çünkü geniş anlamıyla ibadet Yüce Allah’ın hoşnut ve razı olduğu bütün fiil ve davranışları kapsamına alır. Kişinin kazancını helal yoldan, İslami ahlak ve fazilet ölçüleri içinde elde etmesi de bir ibadettir. Elbette ticaretimizin ibadet olabilmesi için neyin doğru neyin yanlış olduğunun bilinmesi gerekir. Bu programda esnaf olmanın getirdiği yükümlülükler ele alınırken diğer taraftan da ticaretin ilkelerine de değinilmiştir. Esnaf ve Ticaret Ahlakı Kurs Programını tamamlayan bireyin;

1. Esnaf ve ticaretin kapsamını bilmesi, 2. İslam’da ticarî hayatının ilkelerini kavraması, 3. Hz Peygamber’in ticari hayatını bilmesi 4. Ticarette ahlâkî esaslar kavraması, 5. Ticarette ahlâkî hastalıkları tanıması, 6. Millî ve manevi değerlerimizi ve ahilik kültürünü tanıması, amaçlanmaktadır.

Kurs programı için tıklayınız