Ahşap Teknolojisi Alanı (Kaşık Yapım)

Ahşap Teknolojisi Alanı (Kaşık Yapım)

Ahşap Teknolojisi Alanı (Kaşık Yapım)

Ağaç Kaşık Yapımı kurs programını tamamlayan bireylerin; Anadolu’da yapılan ağaç kaşıkları özelliklerine uygun olarak üretilmesi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırma yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası,

tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.

3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

6. Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

DEĞERLER Kurallara Uyma Saygı Hoşgörü Duyarlık Doğruluk ve dürüstlük Çalışkanlık

Kurs Programı için tıklayınız