Ahşap Teknolojisi Alanı (H.Eşya)

Ahşap Teknolojisi Alanı (H.Eşya)

Ahşap Teknolojisi Alanı (H.Eşya)

1. Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ahşap malzemeyle mobilya yapım tekniklerini yapabilen, torna makinesi ile ahşap malzemeye şekil verebilen, tornalamaya hazırlayan, ahşap şekillendirme yöntemlerini kullanarak hediyelik eşya yapma bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.

3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır. 5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir. 6. Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Kurs Programı için tıklayınız