AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

Proje yazma ve yürütme konusunda nitelikli personel ihtiyacını gidermek ve yapılan projelerin niteliğini artırmak için planlanan bu kurs programı ile katılımcıların sorun ve ihtiyaç analizi yaparak mantıksal çerçeve matrisi kapsamında ulusal ve uluslar arası hibe programlarına proje hazırlama konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır

Kurs Programı için tıklayınız