Engelsiz Yaşam Projesi

Engelsiz Yaşam Projesi

Engelsiz Yaşam Projesi

Amaç;
Engelli olmak yaşamaya,öğrenmeye ve öğretmeye engel değil sloganıyla Boyabat’ımızda yaşayan bedensel engelli vatandaşların sosyalleşebildikleri,hayatın içinde yer alabildikleri,kabiliyetlerini sergileyebildiklerive sosyal sorunlarına çözüm sağlayabildikleri ortamı Boyabat Belediyesi BoymekEngelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezini oluşturarak faaliyet gösterecektir.
İçerik;
Proje kapsamında Boyabat’ta ve yakın civar ilçelerde yer alan engelli bireylerin tespiti ve Boyabat Belediyesi Boymek Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi üyeliğinin oluşturulması. Yine proje kapsamında Boyabat Belediyesi BoymekEngelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi engelli bireylerin kolay kullanıma uygun fiziki ve sosyoekonomik şartların oluşturulması ve sorunlarıyla alakalı çözüm yolları açılarak sorunları çözüme kavuşturulur. Boyabat Belediyesi BoymekEngelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezinde tv,bilgisayar,kütüphane,akıl oyunları(dama,satranç vb.) ile destekli sosyalleşmelerine olanak sağlayan, yeteneklerine uygun kültür-sanat atölyesi oluşturularak meslek edinmeleri, üretime katkı sunmaları sağlanır.
Hedef;
Proje kapsamında bölgemizde yaşayan engelli vatandaşların toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek, sosyalleşmelerine olanak sağlamak,özgüvenlerini yükseltmek,bireysel beceri kabiliyetlerini artırmak, hayatın içinde kendileri ifade edebildikleri alan oluşturmak.Devletine bağlılık,toplumsal birliktelik ve yaşadığı şehre aidiyet ve minnet duygusunu oluşturarak birlik beraberliği sağlamak.
Sonuç;
Engelli bireyler yaşadıkları hayatlarından mutlu ve umutlu olacaklardır. Engelli aileleri ve toplum memnuniyeti oluşacaktır.

Boymek Proje Sorumlusu;
Latif KOCA